Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in pages
page
tablepress_table

Examens:
taal & rekenen

De op of via deze website aangeboden informatie van het examenbureau van het Grafisch Lyceum Utrecht over de examens taal en rekenen is met grote zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld voor studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten, examendeelnemers én alle medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht.
 
Het examenbureau van het Grafisch Lyceum Utrecht behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie tussentijds aan te passen. Het examenbureau adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.
 
In geval van bijzondere maatschappelijke omstandigheden, beslist de overheid hoe in dat geval moet worden gehandeld met betrekking tot de examens. De voorschriften van de overheid kunnen ertoe leiden dat het examen of de examenonderdelen van één of meerdere beroepsopleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht niet op de voorgeschreven wijze en/of op de geplande examenperioden kunnen worden uitgevoerd.
error: –Grafisch Lyceum Utrecht–