REFERENTIENIVEAU 2F | MBO–2 | MBO–3
2F NEDERLANDS LEZEN EN LUISTEREN

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
90 MINUTEN


REFERENTIENIVEAU 2F | MBO–2 | MBO–3
2F NEDERLANDS SCHRIJVEN INCL. TAALVERZORGING

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | TOA
60 MINUTEN


REFERENTIENIVEAU 2F | MBO–2 | MBO–3
2F NEDERLANDS SPREKEN

ONLINE | MONDELING | TOA
VIER TOT ZES MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.


REFERENTIENIVEAU 2F | MBO–2 | MBO–3
2F NEDERLANDS GESPREKKEN VOEREN

ONLINE | MONDELING | TOA
TEN MINSTE ZES MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.

AANGEPAST EXAMEN 2F NEDERLANDS


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

De examencommissie kan toestaan dat je met een (functie)beperking het examen geheel of gedeeltelijk op aangepaste wijze kunt afleggen. Of een aangepast examen voor jou nodig is, wordt meestal al in het intakegesprek duidelijk besproken. Als later tijdens jouw opleiding blijkt dat aanpassingen nodig zijn, kun je alsnog in aanmerking komen voor het aangepaste examen. De examencommissie neemt het besluit hiertoe. Let op: het aangepaste examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen. Als je een (functie)beperking hebt, dan kun je om een aanpassing van het examen vragen. Je hebt dan een verklaring nodig van een erkende indicatie-instantie, een bevoegd arts of een andere deskundige, waarin vermeld staat welke beperking je hebt en welke adviezen worden gegeven voor het organiseren van jouw examen. De docent SAC van je opleiding kan je helpen je bij de aanvraag.
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 

KEUZEDEEL “K0071 NEDERLANDS 3F”
3F NEDERLANDS LEZEN EN LUISTEREN

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
120 MINUTEN


KEUZEDEEL “K0071 NEDERLANDS 3F”
2F NEDERLANDS SCHRIJVEN INCL. TAALVERZORGING

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | TOA
60 MINUTEN


KEUZEDEEL “K0071 NEDERLANDS 3F”
3F NEDERLANDS SPREKEN

ONLINE | MONDELING | TOA
ZES TOT ACHT MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.


KEUZEDEEL “K0071 NEDERLANDS 3F”
3F NEDERLANDS GESPREKKEN VOEREN

ONLINE | MONDELING | TOA
TEN MINSTE ACHT MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.

AANGEPAST EXAMEN KEUZEDEEL 3F NEDERLANDS


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepast examen keuzedeel, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het keuzedeel examen gaat maken.

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

error: –Grafisch Lyceum Utrecht–