Aangepaste examens rekenen mét dyscalculie

  1. Examenbureau
  2. |
  3. Dyscalculie

DYSCALCULIE | UITSLUITEND MBO–2
REKENEN 2A (ALLE DOMEINEN)
MET DYSCALCULIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten

Download: CvTE rekenkaart 1
Download: CvTE rekenkaart 2
Download: CvTE rekenkaart 3
Het gebruiken van een losse of eigen rekenmachine is niet toegestaan.

Rekenen 2A is uitsluitend bedoeld voor mbo–2 studenten

Voor deelname aangepaste centrale examen ‘Rekenen 2A’ is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyscalculie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyscalculie” – nóg voordat je het centraal examen ‘Rekenen 2A’ gaat maken.
MÉT DYSCALCULIEVERKLARING

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

DYSCALCULIE | MBO–2 | MBO–3
2F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSCALCULIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten

Download: CvTE rekenkaart 1
Download: CvTE rekenkaart 2
Download: CvTE rekenkaart 3
Het gebruiken van een losse of eigen rekenmachine is niet toegestaan.
Voor deelname aangepaste centrale examen ‘2F Rekenen’ is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyscalculie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyscalculie” – nóg voordat je het centraal examen ‘2F Rekenen’ gaat maken.
MÉT DYSCALCULIEVERKLARING

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

DYSCALCULIE | MBO–4
3F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSCALCULIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten

Download: CvTE rekenkaart 1
Download: CvTE rekenkaart 2
Download: CvTE rekenkaart 3
Het gebruiken van een losse of eigen rekenmachine is niet toegestaan.
Voor deelname aangepaste centrale examen ‘3F Rekenen’ is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyscalculie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyscalculie” – nóg voordat je het centraal examen ‘3F Rekenen’ gaat maken.
MÉT DYSCALCULIEVERKLARING

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

DYSCALCULIE | KEUZEDEEL K0089 | KEUZEDEEL K1130
3F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSCALCULIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten

Download: CvTE rekenkaart 1
Download: CvTE rekenkaart 2
Download: CvTE rekenkaart 3
Het gebruiken van een losse of eigen rekenmachine is niet toegestaan.
Voor deelname aangepast examen keuzedeel rekenen is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyscalculie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyscalculie” – nóg voordat je het examen keuzedeel rekenen gaat maken.
MÉT DYSCALCULIEVERKLARING

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 
Als je géén geldige dyscalculieverklaring kan of wil aanleveren voor je begeleidingsprofiel, dan kun je ook géén aanspraak maken op de aangepaste examenvoorzieningen dyscalculie.
Zonder het begeleidingsprofiel “dyscalculie” maak je het reguliere examen rekenen met de standaard toegestane hulpmiddelen en binnen de voorgeschreven standaard examentijd.
 
Het examen rekenen is een examen-eis van de opleiding. Alle studenten met het begeleidingsprofiel dyscalculie moeten aan dezelfde exameneisen voldoen als andere studenten zonder dyscalculie. De aangepaste examenvoorzieningen dyscalculie kunnen door de examencommissie aan je worden toegekend, zolang het gebruik géén afbreuk doet aan de inhoud, het doel en het niveau van het verplichte examen rekenen van je opleiding waarvoor je bent ingeschreven op onze school.
 

 
 
Het besluit van de examencommissie over de toekenning examenvoorzieningen dyscalculie blijft geldig tot aan je diplomering op onze school. De geldigheid blijft bestaan indien je doorstroomt naar hoger of afstroomt naar lager mbo-niveau, maar ook wanneer je van opleiding wisselt of langer over je opleiding gaat doen op onze school.
 
In het begeleidingsprofiel van je opleiding is geregistreerd dat je in het bezit van een officiële deskundigenverklaring dyscalculie, afgegeven door een gekwalificeerd orthopedagoog. De school geeft zelf géén dyscalculieverklaringen af.
 
Sta je niet geregistreerd? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de docent SAC van je opleiding.

  • De examencommissie beslist over de toekenning aangepaste examenvoorzieningen dyscalculie.
  • Na de officiële toekenning, heb je recht op de aangepaste voorzieningen voor alle examens van je opleiding op onze school.
  • Het is de bedoeling dat je tijdens je opleiding oefent met het examen en de aangeboden hulpmiddelen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het afleggen van het echte examen.
  • Als je denkt dat een andere hulpmiddel nodig is, neem dan eerst contact, nog vóórdat je een examen gaat afleggen, met de examenleider van je opleiding om teleurstellingen te voorkomen.

error: –Grafisch Lyceum Utrecht–