Voor deelname aangepaste examens Nederlands is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyslexie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyslexie” – nóg voordat je een examen Nederlands gaat maken.
 

MBO–2 | MBO–3
2F Nederlands lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten


MBO–2 | MBO–3
2F Nederlands schrijven incl. taalverzorging
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten


MBO–4
3F Nederlands lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten


MBO–4
3F Nederlands schrijven incl. taalverzorging
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten


ONLINE | MONDELING | MBO–2 | MBO–3 | MBO–4
2F/3F Nederlands spreken
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen


ONLINE | MONDELING | MBO–2 | MBO–3 | MBO–4
2F/3F Nederlands gesprekken voeren
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen

MÉT DYSLEXIEVERKARING

 • Toegestaan: extra examentijd
 • Toegestaan: verklanking
 • Toegestaan: eigen koptelefoon
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
Voor deelname aangepaste examens rekenen is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyslexie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyslexie” – nóg voordat je het examen rekenen gaat maken.
 

2A–ER | UITSLUITEND MBO–2
REKENEN 2A–ER (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten


2A | UITSLUITEND MBO–2
REKENEN 2A (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten


2ER | MBO–2 | MBO–3
2ER REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten


2F | MBO–2 | MBO–3
2F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten


3ER | MBO–4
3ER REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 150 + 30 = 180 minuten


3F | MBO–4
3F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten

MÉT DYSLEXIEVERKLARING

 • Toegestaan: extra examentijd
 • Toegestaan: verklanking
 • Toegestaan: eigen koptelefoon
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
Voor deelname aangepaste examens Engels is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyslexie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyslexie” – nóg voordat je een examen Engels gaat maken.
 

B1 ENGELS | STANDAARD MBO–4
B1 Engels lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten


B2 ENGELS | HOGER NIVEAU
B2 Engels lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten


A2 ENGELS | STANDAARD MBO–4
A2 Engels schrijven
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten


B1 ENGELS | HOGER NIVEAU
B1 Engels schrijven
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten


B2 ENGELS | HOGER NIVEAU
B2 Engels schrijven
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten


ONLINE | MONDELING | STANDAARD MBO–4
A2 Engels spreken
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen


ONLINE | MONDELING | STANDAARD MBO–4
A2 Engels gesprekken voeren
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen


ONLINE | MONDELING | HOGER NIVEAU
B1/B2 Engels spreken
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen


ONLINE | MONDELING | HOGER NIVEAU
B1/B2 Engels gesprekken voeren
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen

MÉT DYSLEXIEVERKLARING

 • Toegestaan: extra examentijd
 • Toegestaan: verklanking
 • Toegestaan: eigen koptelefoon
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
Voor deelname aangepaste examens keuzedelen Nederlands, Engels of rekenen is een geregistreerd begeleidingsprofiel “dyslexie” altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel “dyslexie” – nóg voordat je een examen keuzedeel taal of rekenen gaat maken.
 

KEUZEDEEL K0071 | NEDERLANDS 3F | MBO–2 | MBO–3
3F Nederlands lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten
3F Nederlands schrijven incl. taalverzorging
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten
3F Nederlands spreken/gesprekken voeren
MET DYSLEXIEVERKLARING: Géén aanpassingen


KEUZEDEEL K0802 | ENGELS B1/A2 | MBO–2 | MBO–3
B1 Engels lezen en luisteren
MET DYSLEXIEVERKLARING: 90 + 30 = 120 minuten
A2 Engels schrijven
MET DYSLEXIEVERKLARING: 60 + 15 = 75 minuten
A2 Engels spreken/gesprekken voeren
MET DYSLEXIE: Géén aanpassingen


KEUZEDEEL K0089/K1130 | REKENEN 3F | MBO–2 | MBO–3
3F REKENEN (ALLE DOMEINEN)
MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 minuten

MÉT DYSLEXIEVERKLARING

 • Toegestaan: extra examentijd
 • Toegestaan: verklanking
 • Toegestaan: eigen koptelefoon
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 
Als je géén geldige dyslexieverklaring kan of wil aanleveren voor je begeleidingsprofiel, dan kun je ook géén aanspraak maken op de aangepaste examenvoorzieningen dyslexie.
Zonder het begeleidingsprofiel “dyslexie” maak je het reguliere examen met de standaard toegestane hulpmiddelen en binnen de voorgeschreven standaard examentijd.
 
Alle studenten met het begeleidingsprofiel dyslexie moeten aan dezelfde exameneisen voldoen als andere studenten zonder een begeleidingsprofiel. De aangepaste examenvoorzieningen kunnen door de examencommissie aan je worden toegekend, zolang het gebruik géén afbreuk doet aan de inhoud, het doel en het niveau van het examen en de examenonderdelen van je kwalificatie waarvoor je bent ingeschreven op onze school.
 

 
 
Het besluit van de examencommissie over de toekenning examenvoorzieningen dyslexie blijft geldig tot aan je diplomering op onze school. De geldigheid blijft bestaan indien je doorstroomt naar hoger of afstroomt naar lager mbo-niveau, maar ook wanneer je van opleiding wisselt of langer over je opleiding gaat doen op onze school.
 
In het begeleidingsprofiel van je opleiding is geregistreerd dat je in het bezit van een officiële deskundigenverklaring dyslexie, afgegeven door een bevoegd orthopedagoog, psycholoog, psychiater of neuroloog. De school geeft zelf géén dyslexieverklaringen af.
 
Sta je niet geregistreerd? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de docent SAC van je opleiding.

 • De examencommissie beslist over de toekenning aangepaste examenvoorzieningen dyslexie.
 • Na de officiële toekenning, heb je recht op de aangepaste voorzieningen voor alle examens van je opleiding op onze school.
 • Het is de bedoeling dat je tijdens je opleiding oefent met het examen en de aangeboden hulpmiddelen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het afleggen van het echte examen.
 • Als je denkt dat een andere hulpmiddel nodig is, neem dan eerst contact, nog vóórdat je een examen gaat afleggen, met de examenleider van je opleiding om teleurstellingen te voorkomen.
error: –Grafisch Lyceum Utrecht–