B1/A2 ENGELS | STANDAARD MINIMUM NIVEAU MBO–4
ENGELS LEZEN EN LUISTEREN ERK–B1

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
ERK–B1: 90 MINUTEN


B1/A2 ENGELS | STANDAARD MINIMUM NIVEAU MBO–4
ENGELS SCHRIJVEN ERK–A2

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | TOA
ERK–A2: 60 MINUTEN


B1/A2 ENGELS | STANDAARD MINIMUM NIVEAU MBO–4
ENGELS SPREKEN ERK–A2

ONLINE | MONDELING | TOA
ERK–A2: TEN MINSTE VIER TOT ZES MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.


B1/A2 ENGELS | STANDAARD MINIMUM NIVEAU MBO–4
ENGELS GESPREKKEN VOEREN ERK–A2

ONLINE | MONDELING | TOA
ERK–A2: TEN MINSTE VIER MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.

AANGEPAST EXAMEN ENGELS


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

De examencommissie kan toestaan dat je met een (functie)beperking het examen geheel of gedeeltelijk op aangepaste wijze kunt afleggen.Of een aangepast examen voor jou nodig is, wordt meestal al in het intakegesprek duidelijk besproken.Als later tijdens jouw opleiding blijkt dat aanpassingen nodig zijn, kun je alsnog in aanmerking komen voor het aangepaste examen. De examencommissie neemt het besluit hiertoe.Let op: het aangepaste examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen. Als je een (functie)beperking hebt, dan kun je om een aanpassing van het examen vragen.Je hebt dan een verklaring nodig van een erkende indicatie-instantie, een bevoegd arts of een andere deskundige, waarin vermeld staat welke beperking je hebt en welke adviezen worden gegeven voor het organiseren van jouw examen.De docent SAC van je opleiding kan je helpen je bij de aanvraag.
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 

KEUZEDEEL K0802 | ENGELS A2/B1
ENGELS LEZEN EN LUISTEREN ERK–B1

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
ERK–B1: 90 MINUTEN


KEUZEDEEL K0802 | ENGELS A2/B1
ENGELS SCHRIJVEN ERK–A2

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | TOA
ERK–A2: 60 MINUTEN


KEUZEDEEL K0802 | ENGELS A2/B1
ENGELS SPREKEN ERK–A2

ONLINE | MONDELING | TOA
ERK–A2: TEN MINSTE VIER TOT ZES MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.


KEUZEDEEL K0802 | ENGELS A2/B1
ENGELS GESPREKKEN VOEREN ERK–A2

ONLINE | MONDELING | TOA
ERK–A2: TEN MINSTE VIER MINUTEN (*)
(*) Minimaal te presteren “input taalproductie”.

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

error: –Grafisch Lyceum Utrecht–