2A-ER (MBO-2) – EXTRA TOEGESTAAN:
Verklanking (digitaal voorleesfunctie)
Eigen koptelefoon gebruiken

Losse of eigen rekenmachine gebruiken
Download: ER-rekenkaart 1
Download: ER-rekenkaart 2
Download: ER-rekenkaart 3
Download: Aanvullende ER-rekenkaart 4

Het 2A–ER–examen is ruimer van tijd en is standaard ingebouwd!


 • Het 2A–ER–examen bestaat uit 30 opgaven.
 • Bij alle opgaven is het gebruiken van een losse of een eigen rekenmachine toegestaan.
 • De aangeboden rekenkaarten 1, 2, 3 én 4 mogen gebruikt worden.
 • Terugbladeren is mogelijk naar een eerder gemaakte opgave om het antwoord alsnog te wijzigen.
 • Het 2A–ER–examen wordt digitaal op voorgeschreven computersysteem afgenomen.
Het aangepast examen 2A–ER is uitsluitend bedoeld voor mbo–2 studenten. Voor deelname aangepaste centrale examen ‘ernstige rekenproblemen’ is een geregistreerd ER–Dossier altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens ‘ernstige rekenproblemen’, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “ER–Dossier” – nóg voordat je het centraal examen rekenen gaat maken.

Heb je voor je eerste vastgestelde examengelegenheid (1e poging) van het aangepast examen 2A–ER rekenen ten minste het cijfer zes behaald, dan heb je de mogelijkheid om je herkansing te gebruiken om het aangepast examen Rekenen 2A te maken voor mbo–2 opleidingen.

Stap je over van aangepast examen 2A–ER–rekenen naar het aangepast examen Rekenen 2A, dan wordt het ER–Dossier ingetrokken en ongeldig verklaard. Op de resultatenlijst zal zichtbaar zijn aan welk examen rekenen je hebt deelgenomen: 2A–ER óf Rekenen 2A.

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
MET ER–DOSSIER: 2A–ER REKENEN = 120 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4
MET DYSCALCULIEVERKLARING: GÉÉN EXTRA TIJD TOEGESTAAN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

2ER (MBO-2/MBO-3) – EXTRA TOEGESTAAN:
Verklanking (digitaal voorleesfunctie)
Eigen koptelefoon gebruiken

Losse of eigen rekenmachine gebruiken
Download: ER-rekenkaart 1
Download: ER-rekenkaart 2
Download: ER-rekenkaart 3
Download: Aanvullende ER-rekenkaart 4

Het 2ER–examen is ruimer van tijd en is standaard ingebouwd!


 • Het 2ER–examen bestaat uit 30 opgaven.
 • Bij alle opgaven is het gebruiken van een losse of een eigen rekenmachine toegestaan.
 • De aangeboden rekenkaarten 1, 2, 3 én 4 mogen gebruikt worden.
 • Terugbladeren is mogelijk naar een eerder gemaakte opgave om het antwoord alsnog te wijzigen.
 • Het 2ER–examen wordt digitaal op voorgeschreven computersysteem afgenomen.
Voor deelname aangepaste centrale examen ‘ernstige rekenproblemen’ is een geregistreerd ER–Dossier altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens ‘ernstige rekenproblemen’, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “ER–Dossier” – nóg voordat je het centraal examen rekenen gaat maken.

Heb je voor je eerste vastgestelde examengelegenheid (1e poging) van het aangepast examen 2ER rekenen ten minste het cijfer zes behaald, dan heb je de mogelijkheid om je herkansing te gebruiken om het standaard examen 2F rekenen te maken.

Stap je over van aangepast examen 2ER–rekenen naar het standaard examen 2F rekenen, dan wordt het ER–Dossier ingetrokken en ongeldig verklaard. Op de resultatenlijst zal zichtbaar zijn aan welk examen rekenen je hebt deelgenomen: 2ER óf 2F rekenen.

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
MET ER–DOSSIER: 2ER REKENEN = 120 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

MET DYSLEXIEVERKLARING: 120 + 30 = 150 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4
MET DYSCALCULIEVERKLARING: GÉÉN EXTRA TIJD TOEGESTAAN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.

3ER (MBO-4) – EXTRA TOEGESTAAN:
Verklanking (digitaal voorleesfunctie)
Eigen koptelefoon gebruiken

Losse of eigen rekenmachine gebruiken
Download: ER-rekenkaart 1
Download: ER-rekenkaart 2
Download: ER-rekenkaart 3
Download: Aanvullende ER-rekenkaart 4

Het 3ER–examen is ruimer van tijd en is standaard ingebouwd!


 • Het 3ER–examen bestaat uit 30 opgaven.
 • Bij alle opgaven is het gebruiken van een losse of een eigen rekenmachine toegestaan.
 • De aangeboden rekenkaarten 1, 2, 3 én 4 mogen gebruikt worden.
 • Terugbladeren is mogelijk naar een eerder gemaakte opgave om het antwoord alsnog te wijzigen.
 • Het 3ER–examen wordt digitaal op voorgeschreven computersysteem afgenomen.
Voor deelname aangepaste centrale examen ‘ernstige rekenproblemen’ is een geregistreerd ER–Dossier altijd verplicht. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens ‘ernstige rekenproblemen’, maak dan eerst een afspraak met de docent rekenen van je opleiding over je begeleidingsprofiel “ER–Dossier” – nóg voordat je het centraal examen rekenen gaat maken.

Heb je voor je eerste vastgestelde examengelegenheid (1e poging) van het aangepast examen 3ER rekenen ten minste het cijfer zes behaald, dan heb je de mogelijkheid om je herkansing te gebruiken om het standaard examen 3F rekenen te maken.

Stap je over van aangepast examen 3ER–rekenen naar het standaard examen 3F rekenen, dan wordt het ER–Dossier ingetrokken en ongeldig verklaard. Op de resultatenlijst zal zichtbaar zijn aan welk examen rekenen je hebt deelgenomen: 3ER óf 3F rekenen.

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
MET ER–DOSSIER: 3ER REKENEN = 150 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

MET DYSLEXIEVERKLARING: 150 + 30 = 180 MINUTEN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4
MET DYSCALCULIEVERKLARING: GÉÉN EXTRA TIJD TOEGESTAAN
TOEGESTAAN: ER-REKENKAARTEN 1, 2, 3 + 4

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 
Als je géén geldige ER–Dossier kan of wil aanleveren voor je begeleidingsprofiel, dan kun je ook géén aanspraak maken op de aangepaste examenvoorzieningen ‘ernstige rekenproblemen’.
Zonder een ER–Dossier maak je het reguliere examen 2F/3F rekenen met de standaard toegestane hulpmiddelen en binnen de voorgeschreven standaard examentijd.
 
Het examen rekenen is een examen-eis van de opleiding. Alle studenten met een ER–Dossier moeten aan dezelfde exameneisen voldoen als andere studenten zonder een dossier. De aangepaste examenvoorzieningen ‘ernstige rekenproblemen’ kunnen door de examencommissie aan je worden toegekend, zolang het gebruik géén afbreuk doet aan de inhoud, het doel en het niveau van het verplichte examen rekenen van je opleiding waarvoor je bent ingeschreven op onze school.
 

 
 
Het besluit van de examencommissie over de toekenning examenvoorzieningen ‘ernstige rekenproblemen’ blijft geldig tot aan je diplomering op onze school. De geldigheid blijft bestaan indien je doorstroomt naar hoger of afstroomt naar lager mbo-niveau, maar ook wanneer je van opleiding wisselt of langer over je opleiding gaat doen op onze school.
 
Een dyscalculieverklaring is géén verplichting voor deelname aan een aangepast examen ‘ernstige rekenproblemen’. Een geregistreerd ER–Dossier is wél altijd verplicht. In het ER–Dossier van de school wordt vastgelegd, dat je ondanks extra (remediërende) inspanningen, niet aan de standaard minimum eisen 2F óf 3F kunt voldoen door ‘ernstige rekenproblemen’ of ‘dyscalculie’.
 
Het ER–Dossier wordt opgesteld en ingediend door de docent rekenen van je opleiding. Je zet zelf je handtekening voor akkoord inhoud van je ER–Dossier.
 
Na toestemming van de examencommissie, mag je deelnemen aan een aangepast examen “ER–Rekenen” – en niet eerder.
 
Sta je niet geregistreerd? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de docent rekenen van je opleiding.

 • De examencommissie beslist over de toekenning aangepaste examenvoorzieningen ‘ernstige rekenproblemen’.
 • Na de officiële toekenning, heb je recht op de aangepaste voorzieningen op onze school.
 • Het is de bedoeling dat je tijdens je opleiding oefent met het examen en de aangeboden hulpmiddelen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het afleggen van het echte examen.
 • Als je denkt dat een andere hulpmiddel nodig is, neem dan eerst contact, nog vóórdat je een examen gaat afleggen, met de examenleider van je opleiding om teleurstellingen te voorkomen.
error: –Grafisch Lyceum Utrecht–