REKENEN 2A | UITSLUITEND MBO–2
REKENEN 2A (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
REKENEN 2A = 90 MINUTEN

REKENEN 2A–ER | UITSLUITEND MBO–2
REKENEN 2A–ER (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
2A–ER: 120 MINUTEN

AANGEPAST EXAMEN REKENEN


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

De examencommissie kan toestaan dat je met een (functie)beperking het examen geheel of gedeeltelijk op aangepaste wijze kunt afleggen. Of een aangepast examen voor jou nodig is, wordt meestal al in het intakegesprek duidelijk besproken. Als later tijdens jouw opleiding blijkt dat aanpassingen nodig zijn, kun je alsnog in aanmerking komen voor het aangepaste examen. De examencommissie neemt het besluit hiertoe. Let op: het aangepaste examen zal nooit anders zijn dan het niveau en het doel van het eigenlijke examen. Als je een (functie)beperking hebt, dan kun je om een aanpassing van het examen vragen. Je hebt dan een verklaring nodig van een erkende indicatie-instantie, een bevoegd arts of een andere deskundige, waarin vermeld staat welke beperking je hebt en welke adviezen worden gegeven voor het organiseren van jouw examen. De docent SAC van je opleiding kan je helpen je bij de aanvraag.
Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 

REFERENTIENIVEAU 2F | MBO–2 | MBO–3
2F REKENEN (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
2F: 90 MINUTEN

2ER REKENEN | MBO–2 | MBO–3
2ER REKENEN (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
2ER: 120 MINUTEN

AANGEPAST EXAMEN REKENEN


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 

REFERENTIENIVEAU 3F | MBO–4
3F REKENEN (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
3F: 120 MINUTEN

3ER REKENEN | MBO–4
3ER REKENEN (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
3ER: 150 MINUTEN

AANGEPAST EXAMEN REKENEN


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
 

KEUZEDEEL K0089 | MBO–2 | MBO–3
REKENEN 3F (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
K0089 REKENEN 3F: 120 MINUTEN

KEUZEDEEL K1130 | MBO–2 | MBO–3
REKENEN 3F (ALLE DOMEINEN)

EXAMENLOKAAL | DIGITAAL | FACET
K1130 REKENEN 3F: 120 MINUTENAANGEPAST EXAMEN KEUZEDEEL REKENEN


Als je denkt dat je in aanmerking komt voor aangepaste examens, maak dan eerst een afspraak met de docent SAC van je opleiding over je begeleidingsprofiel – nog vóórdat je het examen gaat maken.

Standaard toegestaan: pen/potlood, kladpapier en 1x verklarend woordenboek Nederlands of Engels
Standaard niet toegestaan: spellingskaarten, spellingscontrole, rekenkaarten, losse of eigen rekenmachine, digitaal woordenboek, het examen uitdraaien, maken en het op papier inleveren, het veranderen van lettertype en/of lettergrootte binnen de examensoftware.

Een eenmaal gemaakt examen kan niet achteraf opnieuw worden gemaakt door een melding dat je je niet goed voelde tijdens de afname. Ook niet door een melding dat je géén gebruik hebt gemaakt (of hebt willen maken) van de door de school aangeboden hulpmiddelen.

Indien je ongeoorloofd weg blijft voor een vastgestelde afname, dan komt je deelname te vervallen én verlies je daarmee een examengelegenheid.
Heb je een examenonderdeel gemist door overmacht of ben je verhinderd voor deelname omdat je ziek bent, dan kun je een nieuwe kans aanvragen via het examenbureau van de school.
error: –Grafisch Lyceum Utrecht–