Aanvraagformulier opent in een nieuw browservenster. De aanvraag voor algehele of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling dient ten minste zes maanden vóór aanvang van eerste vastgestelde examengelegenheid online ingediend te zijn bij het examenbureau van de school.

Ben je in het bezit van een mbo-2 diploma of heb je (elders of eerder) een mbo-2 examenresultaat behaald én voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je in aanmerking komen voor algehele vrijstelling of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling examenonderdelen van je beroepsopleiding op onze school.
Zodra de examencommissie de vrijstelling officieel heeft toegekend, hoef je niet meer deel te nemen aan het examen of de examenonderdelen van het examenplan van je beroepsopleiding op onze school.
Een student die een eerder verkregen vrijstelling wil intrekken kan een verzoek doen aan de examencommissie. Dit verzoek dient uiterlijk zes maanden voor het examen te worden ingediend. Het is na een verleende intrekking niet mogelijk opnieuw een vrijstelling voor het betreffende examenonderdeel aan te vragen. Het resultaat uit het afgelegde examen telt vervolgens mee voor het bepalen van de uitslag.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-2 DIPLOMA

EXAMENONDERDEEL DIPLOMACIJFER 
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
MBO–2
MBO–3
MBO–4
2F NEDERLANDS
Alle examenonderdelen
 ZES  of hoger
JA
JA
NEE
2F/2ER REKENEN
Alle examenonderdelen
 VIJF  of hoger
JA
JA
NEE
VOORWAARDEN ALGEHELE VRIJSTELLING MBO-2 OPLEIDINGEN
 • Het mbo-2 diploma is binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Het diplomacijfer voor Nederlandse taal is het cijfer zes of hoger.
 • Het diplomacijfer voor rekenen is het cijfer vijf of hoger.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 2F referentieniveau geëxamineerd.
 • Indien cijferdifferentiatie is toegepast, dan telt deze mee voor de algehele vrijstelling.
 • De toegekende algehele vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de algehele vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning algehele vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.
Het aanvragen betekent niet dat je automatisch de vrijstelling ook zult krijgen: de examencommissie beslist over het wél of niet toekennen van vrijstellingen. In afwachting van het besluit van de examencommissie, volg je nog steeds het geldende lesrooster en het examenplan van je beroepsopleiding.

Na ontvangst van je aanvraagformulier, zal het examenbureau de aangeleverde digitale bewijzen onderzoeken. Dit onderzoek duurt meestal een paar dagen.

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Je kunt gratis een digitale uittreksel van je mbo-2 diploma downloaden via DUO.

Lukt het je niet om digitaal de bewijstukken te ‘uploaden’ of is je aanvraag niet goed ingevuld, dan neemt een medewerker van het examenbureau per mail contact met je op. De e–mails die je van het examenbureau ontvangt, houden zich aan de privacyverklaring van de school.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-2 EXAMENRESULTAAT

EXAMENONDERDEEL EXAMENRESULTAAT 
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
MBO–2
MBO–3
MBO–4
2F NEDERLANDS
lezen en luisteren
 
 5,5  of hoger
 
JA
 
JA
 
NEE
2F NEDERLANDS
spreken
schrijven
gesprekken voeren
 
 
 5,5  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
NEE
2F/2ER REKENEN
getallen
verhoudingen
meten en meetkunde
verbanden
 
 
 5,0  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
NEE
B1 ENGELS
lezen en luisteren
 
 5,5  of hoger
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
JA
A2 ENGELS
spreken
schrijven
gesprekken voeren
 
 
 5,5  of hoger
 
 
n.v.t.
 
 
n.v.t.
 
 
JA
BURGERSCHAP
– Alle dimensies
 
 VOLDAAN 
 
JA
 
JA
 
NEE
Keuzedeel K0211– Ondernemend gedrag 
 6,0  of hoger
 
JA
 
NEE
 
NEE
Keuzedeel K0071
– Nederlands 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0089
– Rekenen 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K1130
– Rekenen 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0802
– Engels A2/B1
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0803
– Engels B1/B2
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
VOORWAARDEN GEDEELTELIJKE (PAKKET)VRIJSTELLING MBO-2 OPLEIDINGEN
 • Examenresultaten zijn binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Examenresultaat Nederlands lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat rekenen is vijf-komma-nul of hoger.
 • Examenresultaat Engels lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Engels spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat keuzedeel is zes-komma-nul of hoger.
 • Inspanningsverplichting burgerschap is volledig voldaan.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 2F referentieniveau geëxamineerd.
 • Alle examenonderdelen Engels zijn ten minste op vereist ERK-niveau B1/A2 geëxamineerd.
 • Indien cijferdifferentiatie is toegepast, dan telt deze mee voor de gedeeltelijke (pakket)vrijstelling.
 • De toegekende gedeeltelijke (pakket)vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de gedeeltelijke (pakket)vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning gedeeltelijke (pakket)vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.

Aanvraagformulier opent in een nieuw browservenster. De aanvraag voor algehele of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling dient ten minste zes maanden vóór aanvang van eerste vastgestelde examengelegenheid online ingediend te zijn bij het examenbureau van de school.

Ben je in het bezit van een mbo-3 diploma of heb je (elders of eerder) een mbo-3 examenresultaat behaald én voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je in aanmerking komen voor algehele vrijstelling of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling examenonderdelen van je beroepsopleiding op onze school.
Zodra de examencommissie de vrijstelling officieel heeft toegekend, hoef je niet meer deel te nemen aan het examen of de examenonderdelen van het examenplan van je beroepsopleiding op onze school.
Een student die een eerder verkregen vrijstelling wil intrekken kan een verzoek doen aan de examencommissie. Dit verzoek dient uiterlijk zes maanden voor het examen te worden ingediend. Het is na een verleende intrekking niet mogelijk opnieuw een vrijstelling voor het betreffende examenonderdeel aan te vragen. Het resultaat uit het afgelegde examen telt vervolgens mee voor het bepalen van de uitslag.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-3 DIPLOMA

EXAMENONDERDEEL DIPLOMACIJFER 
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
MBO–2
MBO–3
MBO–4
2F NEDERLANDS
Alle examenonderdelen
 ZES  of hoger
JA
JA
NEE
2F/2ER REKENEN
Alle examenonderdelen
 VIJF  of hoger
JA
JA
NEE
VOORWAARDEN ALGEHELE VRIJSTELLING MBO-3 OPLEIDINGEN
 • Het mbo-3 diploma is binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Het diplomacijfer voor Nederlandse taal is het cijfer zes of hoger.
 • Het diplomacijfer voor rekenen is het cijfer vijf of hoger.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 2F referentieniveau geëxamineerd.
 • De toegekende algehele vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de algehele vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning algehele vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.
Het aanvragen betekent niet dat je automatisch de vrijstelling ook zult krijgen: de examencommissie beslist over het wél of niet toekennen van vrijstellingen. In afwachting van het besluit van de examencommissie, volg je nog steeds het geldende lesrooster en het examenplan van je beroepsopleiding.

Na ontvangst van je aanvraagformulier, zal het examenbureau de aangeleverde digitale bewijzen onderzoeken. Dit onderzoek duurt meestal een paar dagen.

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Je kunt gratis een digitale uittreksel van je mbo-3 diploma downloaden via DUO.

Lukt het je niet om digitaal de bewijstukken te ‘uploaden’ of is je aanvraag niet goed ingevuld, dan neemt een medewerker van het examenbureau per mail contact met je op. De e–mails die je van het examenbureau ontvangt, houden zich aan de privacyverklaring van de school.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-3 EXAMENRESULTAAT

EXAMENONDERDEEL EXAMENRESULTAAT 
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
MBO–2
MBO–3
MBO–4
2F NEDERLANDS
lezen en luisteren
 
 5,5  of hoger
 
JA
 
JA
 
NEE
2F NEDERLANDS
spreken
schrijven
gesprekken voeren
 
 
 5,5  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
NEE
2F/2ER REKENEN
getallen
verhoudingen
meten en meetkunde
verbanden
 
 
 5,0  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
NEE
B1 ENGELS
lezen en luisteren
 
 5,5  of hoger
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
JA
A2 ENGELS
spreken
schrijven
gesprekken voeren
 
 
 5,5  of hoger
 
 
n.v.t.
 
 
n.v.t.
 
 
JA
BURGERSCHAP
– Alle dimensies
 
 VOLDAAN 
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0072– Ondernemend gedrag 
 6,0  of hoger
 
NEE
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0071
– Nederlands 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0089
– Rekenen 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K1130
– Rekenen 3F
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0802
– Engels A2/B1
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0803
– Engels B1/B2
 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
VOORWAARDEN GEDEELTELIJKE (PAKKET)VRIJSTELLING MBO-3 OPLEIDINGEN
 • Examenresultaten zijn binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Examenresultaat Nederlands lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat rekenen is vijf-komma-nul of hoger.
 • Examenresultaat Engels lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Engels spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat keuzedeel is zes-komma-nul of hoger.
 • Inspanningsverplichting burgerschap is volledig voldaan.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 2F referentieniveau geëxamineerd.
 • Alle examenonderdelen Engels zijn ten minste op vereist ERK-niveau B1/A2 geëxamineerd.
 • De toegekende gedeeltelijke (pakket)vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de gedeeltelijke (pakket)vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning gedeeltelijke (pakket)vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.

Aanvraagformulier opent in een nieuw browservenster. De aanvraag voor algehele of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling dient ten minste zes maanden vóór aanvang van eerste vastgestelde examengelegenheid online ingediend te zijn bij het examenbureau van de school.

Ben je in het bezit van een mbo-4, havo of vwo-diploma of heb je (elders of eerder) een mbo-4, havo of vwo examenresultaat behaald én voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je in aanmerking komen voor algehele vrijstelling of gedeeltelijke (pakket)vrijstelling examenonderdelen van je beroepsopleiding op onze school.
Zodra de examencommissie de vrijstelling officieel heeft toegekend, hoef je niet meer deel te nemen aan het examen of de examenonderdelen van het examenplan van je beroepsopleiding op onze school.
Een student die een eerder verkregen vrijstelling wil intrekken kan een verzoek doen aan de examencommissie. Dit verzoek dient uiterlijk zes maanden voor het examen te worden ingediend. Het is na een verleende intrekking niet mogelijk opnieuw een vrijstelling voor het betreffende examenonderdeel aan te vragen. Het resultaat uit het afgelegde examen telt vervolgens mee voor het bepalen van de uitslag.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-4, HAVO, VWO DIPLOMA

EXAMENONDERDEEL DIPLOMACIJFER 
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
VRIJSTELLING
MBO–2
MBO–3
MBO–4
3F NEDERLANDS
Alle examenonderdelen
 ZES  of hoger
JA
JA
JA
3F/3ER REKENEN
Alle examenonderdelen
 VIJF  of hoger
JA
JA
JA
ENGELS B1/A2
Alle examenonderdelen
 ZES  of hoger
n.v.t
n.v.t.
JA
VOORWAARDEN ALGEHELE VRIJSTELLING MBO-4 OPLEIDINGEN
 • Het mbo-4 diploma is binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Het havo-diploma is binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Of een havo-diploma dat op zijn minst is behaald in 2013-2014 of erna in combinatie met een behaalde hbo-wo-propedeuse dat binnen drie schooljaar is behaald voor aanvang van de studie aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Het vwo-diploma is binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Het diplomacijfer voor Nederlandse taal is het cijfer zes of hoger.
 • Het diplomacijfer voor rekenen is het cijfer vijf of hoger.
 • Het diplomacijfer voor Engels is het cijfer zes of hoger.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 3F referentieniveau geëxamineerd.
 • Alle examenonderdelen Engels zijn ten minste op vereist ERK-niveau B1/A2 geëxamineerd.
 • De toegekende algehele vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de algehele vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning algehele vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.
Het aanvragen betekent niet dat je automatisch de vrijstelling ook zult krijgen: de examencommissie beslist over het wél of niet toekennen van vrijstellingen. In afwachting van het besluit van de examencommissie, volg je nog steeds het geldende lesrooster en het examenplan van je beroepsopleiding.

Na ontvangst van je aanvraagformulier, zal het examenbureau de aangeleverde digitale bewijzen onderzoeken. Dit onderzoek duurt meestal een paar dagen.

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Je kunt gratis een digitale uittreksel van je mbo-4, havo of vwo-diploma downloaden via DUO.

Lukt het je niet om digitaal de bewijstukken te ‘uploaden’ of is je aanvraag niet goed ingevuld, dan neemt een medewerker van het examenbureau per mail contact met je op. De e–mails die je van het examenbureau ontvangt, houden zich aan de privacyverklaring van de school.

ELDERS/EERDER BEHAALD MBO-4, HAVO, VWO EXAMENRESULTAAT

EXAMENONDERDEEL EXAMENRESULTAAT 
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
(Pakket)vrijstelling
MBO–2
MBO–3
MBO–4
3F NEDERLANDS
lezen en luisteren
 
 5,5  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
3F NEDERLANDS
spreken
schrijven
gesprekken voeren
 
 
 5,5  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
JA
3F/3ER REKENEN
getallen
verhoudingen
meten en meetkunde
verbanden
 
 
 5,0  of hoger
 
 
JA
 
 
JA
 
 
JA
B1 ENGELS– lezen en luisteren 
 5,5  of hoger
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
JA
A2 ENGELS– sprekenschrijvengesprekken voeren 
 
 5,5  of hoger
 
 
n.v.t.
 
 
n.v.t.
 
 
JA
BURGERSCHAP– Alle dimensies 
 VOLDAAN 
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0072– Ondernemend gedrag 
 6,0  of hoger
 
NEE
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0071– Nederlands 3F 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0089– Rekenen 3F 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K1130– Rekenen 3F 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0802– Engels A2/B1 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
Keuzedeel K0803– Engels B1/B2 
 6,0  of hoger
 
JA
 
JA
 
JA
VOORWAARDEN GEDEELTELIJKE (PAKKET)VRIJSTELLING MBO-4 OPLEIDINGEN
 • Examenresultaten mbo-4 zijn binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Examenresultaten havo zijn binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Of examenresultaten havo dat op zijn minst is behaald in 2013-2014 of erna in combinatie met een behaalde hbo-wo-propedeuse dat binnen drie schooljaar is behaald voor aanvang van de studie aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Examenresultaten vwo zijn binnen drie schooljaren behaald voor aanvang van de opleiding aan het Grafisch Lyceum Utrecht.
 • Examenresultaat Nederlands lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat rekenen is vijf-komma-nul of hoger.
 • Examenresultaat Engels lezen en luisteren is vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat Engels spreken, schrijven en gesprekken voeren is gemiddeld vijf-komma-vijf of hoger.
 • Examenresultaat keuzedeel is zes-komma-nul of hoger.
 • Mbo-4: inspanningsverplichting burgerschap is volledig voldaan.
 • Havo (of in combi met hbo-wo-propedeuse): De examencommissie kan vrijstelling van de inspanningsverplichting burgerschap verlenen als de aanvrager kan laten zien te hebben voldaan aan hetgeen hierover in het Examen- en kwalificatiebesluit (EKB) is verwoord.
 • Vwo: De examencommissie kan vrijstelling van de inspanningsverplichting burgerschap verlenen als de aanvrager kan laten zien te hebben voldaan aan hetgeen hierover in het Examen- en kwalificatiebesluit (EKB) is verwoord.
 • Alle examenonderdelen Nederlandse taal én rekenen zijn ten minste op vereist 3F referentieniveau geëxamineerd.
 • Alle examenonderdelen Engels zijn ten minste op vereist ERK-niveau B1/A2 geëxamineerd.
 • De toegekende gedeeltelijke (pakket)vrijstelling blijft geldig tot aan je diplomering op onze school.
 • Het cijfer van de gedeeltelijke (pakket)vrijstelling telt mee bij het bepalen van de uitslag.
 • Het examenplan van je beroepsopleiding wordt gewijzigd.
 • De toekenning gedeeltelijke (pakket)vrijstelling wordt administratief vastgelegd in je opleidingsblad.

error: –Grafisch Lyceum Utrecht–